Hot-Cold Rainfall Shower Set - S488C

- Water pressure :2-5 kgf/1cm2

- Spray pattern :3

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành