Lavatory Faucet - B054

- Dimensions :H=147, H1=72, L=97

- Note :Vòi nhấn tự động tắt (Pop-up Drain)

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Similar products

  • grid
  • list
Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành