Lavatory Sink + Cabinet - LF5026 + EH05026DDV

- Dimensions :500 x 800 x 210 mm (LF5026)

- Dimensions :480 x 780 x 350 mm (EH05026DDV)

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành