Lavatory Sink + Cabinet - LF5032 + EH05032DDV

- Dimensions :500 x 750 x 180 mm (LF5032)

- Dimensions :480 x 730 x 350 mm (EH05032DDV)

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành